Clown 1

Niveau 1 staat voor de eerste ontmoeting met de clown. De deelnemers worden uitgenodigd om te spelen met wie ze zijn en maken kennis met hun eigen Clown. Deze cursus is interessant voor beginnende clowns en voor deelnemers die graag kennis willen maken met de aanpak van de Franse clownsschool Bataclown.

Tijdens de workshop behandelen we het volgende:

  • Spelen met wat er in het hier en nu gebeurt en accepteren dat je het soms niet weet
  • Luisteren naar je lichaam, je emoties en je speelpartners
  • Je(zelf) inzetten in acties en het krijgen van een ludieke kijk op de wereld
  •  Openstaan voor je kwetsbaarheid, je naïviteit en je eigen fantasie
  •  De aanwezigheid van, en relatie met, het publiek
  •  De dramaturgie van het clownspersonage en improvisatie technieken

Workshops

Workshop 4-daagse.                                DEZE WORKSHOP IS VOL. 
Clown 1: Ontmoeting met je Clown
19 t/m 22 juli 2018

Kosten: €325
Locatie: Groen van Prinsterersingel 44, 2805 TE Gouda

Schrijf je in voor deze workshop.

Weekend traject (3 weekends)
Clown 1: Ontmoeting met je Clown
1 en 2 september 2018
6 en 7 oktober 2018
3 en 4 november 2018

Kosten: €450
Locatie: Groen van Prinsterersingel 44, 2805 TE Gouda

Schrijf je in voor het weekendtraject.

We bieden naast Clown1 ook Clown2 of maatwerk voor theatergroepen.